Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

Capsules Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang

Regular price $20.00 USD
Regular price $20.87 USD Sale price $20.00 USD
Sale Sold out

General Support

Chronic, Acute, Cognitive, Mental-Emotional, Neurological, Digestive, Metabolic. Shen calming formula. 

Ingredients
Da Huang (Rx/Rz Rhei), Chai Hu (Radix Bupleuri),Long Gu (Os Draconis),Sheng Jiang (Rz Zingiberis Recens),Ren Shen (Rx/Rz Ginseng),Fu Ling (Poria),Huang Qin (Radix Scutellariae),Mu Li (Concha Ostreae),Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi),Ban Xia (Rhizoma Pinelliae),Da Zao (Fructus Jujubae)

 

View full details
  • Shipping

    Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

  • Returns

    Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.