Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules Jia Wei Xiao Yao San

Capsules Jia Wei Xiao Yao San

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out

Harmonizing Formula

Ingredients:

Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 12.1%
Bai Shao (Radix Paeoniae Alba), 12.1%
Fu Ling (Poria), 12.1%
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macro), 12.1%
Chai Hu (Radix Bupleuri), 12.1%
Zhi Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae Prep), 6.1%
Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 7.6%
Zhi Zi (Fructus Gardeniae), 7.6%
Wei Jiang (Rz Zingiberis Recens Prep), 12.1%
Bo He (Herba Menthae), 6.1%

View full details
  • Shipping

    Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

  • Returns

    Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.